Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 10/04 - 14/04/2017
17 tháng 4, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 10/04 - 14/04/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Trong tuần kiểm tra có 2 phòng ở còn để bẩn: A508 và A613.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng chưa được sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Nhà ăn sinh viên vệ sinh tương đối sạch, thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Các thức ăn đã được lưu mẫu 24h.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp học mầm non vệ sinh đạt yêu cầu. Tuy nhiên có 1,2 lớp còn bừa bộn, bẩn (nhưng không nhiều): Hoa 2 và Lá 2

- Vườn chơi, hành lang, các nhà WC vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Có 3 phòng học đã đôn đốc nhưng sinh viên không trực nhật: C204 (NA1804) kiểm tra 9h ngày 12/4 và lúc 7h15 ngày 14/4; B-202 (XD1801D) rác dồn góc lớp, kiểm tra 8h ngày 10/4; B-302 (VH1901 + DL1901) kiểm tra 14h ngày 12/4.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Khu vực nhà ăn vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Có 3 phòng học trên đã được đôn đốc nhưng sinh viên không trực nhật. Đề nghị khoa Ngoại ngữ, khoa Xây Dựng và khoa Du Lịch tăng cường kiểm tra đôn đốc nhắc nhở sinh viên trực nhật.

PHÒNG Y TẾ