Thông báo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
10 tháng 7, 2018 bởi
Thông báo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Administrator


ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2018)

Để chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 của SV khóa 18 hệ Đại học và Cao đẳng, Liên thông các ngành KTKT, QTDN, TCNH, Marketing Khoa QTKD thông báo tới sinh viên các lớp trên như sau:

I. Khoa sẽ cấpGiấy giới thiệu và Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập cho sinh viên vào các ngày từ 13/07/2018 đến 18/07/2018tại Văn phòng Khoa - tầng 3 nhà G.

II. Khi nhận được Giấy giới thiệu và Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập, các em cầnlàm theo trình tự sau:

+ Trước hết, sinh viên cần phải liên hệ địa điểm thực tập (Nên tập trung 3- 5 sinh viên cùng thực tập tại một địa điểm).

+ Sau đó các em điền đầy đủ thông tin và ghi chính xác tên cơ sở thực tập vào Giấy giới thiệu thực tập, phần: “ Kính gửi:……………”

+ Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập: các em điền đầy đủ thông tin và xin dấu của cơ sở thực tập vào phiếu và nộp Phiếu tiếp nhận về văn phòng khoa. Các em phô tô 01 bản đính kèm cùng Giấy giới thiệu thực tập để khi đi thực tập mang theo xuống cơ sở thực tập.

III. Sinh viên nộp lại Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập cho Cô Trang - Giáo vụ khoa vào ngày 20/07/2018tại Văn phòng khoa, tầng 3 nhà G.

- Đăng ký thực tập tốt nghiệp trên hệ thống: từ 20/07/2018 đến 25/07/2018

- Thời gian thực tập: từ 06/08/2018 đến 15/09/2018 (6 tuần)

- Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhập trên trang web:

www///hpu.edu.vn/khoa QTKD (phần thông báo)

hoặc Cô Trang - ĐT: 0987899462

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH