Thông báo thu đồ án đợt 1/2019
18 tháng 2, 2019 bởi
Thông báo thu đồ án đợt 1/2019
Administrator


I. Đối tượng thực hiện:

 -Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ NgànhXây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 18/03/2019 đến07/06/2019.

+ NgànhKiến Trúc thời gian từ: 18/03/2019 đến 07/06/2019.

+ NgànhXây dựng Cầu đường: thời gian từ 18/03/2019 đến07/06/2019.

II. Kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp:

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thu bìa đồ án TN

14h – 16h chiều thứ 2

 ngày 10/06/2019

VP khoa XD

(Thầy Duẩn: 0945.092.348)

Trả bìa đồ án TN

(SV phải đến nhận, không nhờ bạn nhận hộ)

14h30 chiều thứ 4

 ngày 12/06/2019

Thư viện T5, Nhà G

Thu ĐATN

14h – 16h chiều thứ 6

ngày 14/06/2019

VP khoa XD

(Thầy Duẩn: 0945.092.348)

Chấm phản biện

Ngày 17-18/06/2019

 

Bảo vệ

7h30 thứ 6 ngày 21/06/2019

Thông báo sau 

Chú ý:

1. Các em sinh viên tải mẫu bìa đồ án tốt nghiệp trong các file đính kèm sau :

+Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Xây Dựng Dân Dụng;

+Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Kiến Trúc;

+Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Xây Dựng Cầu đường;

 Lưu ý:

- Chữ đỏ trong bìa đồ án phải thay bằng ""Tên đề tài đã được giao"". 

- Tên trường ĐHDLHP phải thay bằng "" Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng"". 

Trước khi nộp các em phải ghi đầy đủ các thông tin trong phần Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp và Cán bộ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thông tin khác trong đó, rồi ký tên và xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn rồi nộp lại cho Khoa.

Các em sinh viên ngành Kiến Trúc khi in mẫu bìa đồ án tốt nghiệp: các em in trang 1, 2 giấy A3, in trang 3 và 4 vào cùng 1 mặt của tờ giấy A3, in trang 5 vào một nửa của tờ giấy A3.

2. Các em sinh viên xem các quy định trình bày đồ án tốt nghiệp trong các file hướng dẫn sau:

Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp

Mẫu khung tên bản vẽ

4. Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản học phí và đóng góp với Nhà trường trước khi nộp đồ án tốt nghiệp (nếu không sẽ không được thu đồ án TN)

 

p class=""MsoNormal"" style=""mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:6.0pt; mso-line-height-alt:13.5pt""> Chú ý:

1. Các em sinh viên tải mẫu bìa đồ án tốt nghiệp trong các file đính kèm sau :

+ Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Xây Dựng Dân Dụng;

+ Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Kiến Trúc;

+ Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Xây Dựng Cầu đường;

 Lưu ý:

- Chữ đỏ trong bìa đồ án phải thay bằng "Tên đề tài đã được giao". 

- Tên trường ĐHDLHP phải thay bằng " Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng". 

Trước khi nộp các em phải ghi đầy đủ các thông tin trong phần Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp và Cán bộ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thông tin khác trong đó, rồi ký tên và xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn rồi nộp lại cho Khoa.

Các em sinh viên ngành Kiến Trúc khi in mẫu bìa đồ án tốt nghiệp: các em in trang 1,  2 giấy A3, in trang 3 và 4 vào cùng 1 mặt của tờ giấy A3, in trang 5 vào một nửa của tờ giấy A3.

 

2. Các em sinh viên xem các quy định trình bày đồ án tốt nghiệp trong các file hướng dẫn sau:

+ Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp

+ Mẫu khung tên bản vẽ

4.     Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản học phí và đóng góp với Nhà trường trước khi nộp đồ án tốt nghiệp (nếu không sẽ không được thu đồ án TN)