Thông báo thời gian bảo vệ tiến độ lần 1 cho các sinh viên ngành Kiến trúc làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
11 tháng 5, 2017 bởi
Thông báo thời gian bảo vệ tiến độ lần 1 cho các sinh viên ngành Kiến trúc làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành Kiến trúc đang làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.

II. Thời gian và địa điểm bảo vệ tiến độ lần 1:

- Thời gian: 7h 30 sáng thứ 6 ngày 12/5/2017.

- Địa điểm : Phòng D201.

KHOA XÂY DỰNG