Thông báo thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
20 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Đối tượng:

- Sinh viên ngành XDDD-CN khóa 16 hệ Đại học

- Các sinh viên khóa trước chưa đi thực tập tốt nghiệp.

Đi thực tập tốt nghiệp thời gian: từ 08/8/2016 đến 17/9/2016.

II. Thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp :

8h sáng thứ 6 ngày 23/9/2016.

III. Địa điểm bảo vệ:

Phòng A204

Chú ý: Các em sinh viên sau khi bảo vệ thực tập xong phải ký tên vào danh sách bảo vệ thực tập tốt nghiệp.

 

KHOA XÂY DỰNG