Thông báo thay đổi lịch buổi lễ ra quân thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
16 tháng 1, 2017 bởi
Thông báo thay đổi lịch buổi lễ ra quân thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng : Các sinh viên ngành Kiến trúc và Xây dựng dân dụng và công nghiệp đủ điều kiện đi thực tập đợt 1 năm 2017.

II. Thời gian và địa điểm tham dự buổi lễ ra quân thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017:

- 8h 30 sáng thứ 5 ngày 19/01/2017 các em sinh viên phải có mặt đầy đủ. 

- Địa điểm: Hội trường F301.

KHOA XÂY DỰNG