Thông báo số 635 Về việc thu học phí và các khoản đóng góp đợt 3 của sinh viên hệ liên thông cao đẳng lên đại học khóa 10 các lớp QTL1001K, ĐCL1001, CTL1001
9 tháng 8, 2017 bởi
Thông báo số 635 Về việc thu học phí và các khoản đóng góp đợt 3 của sinh viên hệ liên thông cao đẳng lên đại học khóa 10 các lớp QTL1001K, ĐCL1001, CTL1001
Administrator


Căn cứ chi phí thực tế 6 tháng đầu năm 2017 và những chi phí tăng 6 tháng cuối năm 2017: Cụ thể là tiền lương tối thiểu vùng đã qua đào tạo tăng từ 3.745.000đ/tháng lên 4.012.500đ/tháng và mức lương cơ sở từ 01/7/2017 tăng từ 1.210.000đ/tháng lên 1.300.000đ/tháng. Hội đồng quản trị lâm thời đã phê duyệt mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018.
Căn cứ tờ trình số 824/TT-HT ngày 27/8/2015 về mức chi trả cho giảng viên và mức thu học phí sinh viên hệ liên thông cao đẳng lên đại học học ngoài giờ và thứ bảy, chủ nhật.
Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo như sau:
1. Lớp Kế toán kiểm toán QTL1001K, lớp Điện tự động công nghiệp ĐCL1001, lớp Công nghệ thông tin CTL1001 toàn bộ khóa học sẽ thu 15 tháng học phí chia làm 03 đợt. Mức học phí của sinh viên học thứ bảy, chủ nhật là: 1.682.000 đồng/tháng
2. Nhà trường thu học phí 6 tháng đợt 3 của khóa học: 10.092.000 đồng
3. Xây dựng trường 5 tháng: 300.000 đồng
4. Hỗ trợ văn hóa thể thao – Vệ sinh môi trường: 150.000 đồng
5. Thu tiền giấy thi 5 tháng: 20.000 đồng
Tổng cộng: 10.562.000đ
6. Thời gian thu: từ ngày 14/8 đến 14/9/2017( vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
7. Địa điểm nộp:
a. Bằng tiền mặt tại phòng KHTC tầng 2 nhà G.
b. Sinh viên và gia đình có thể nộp các khoản đóng góp bằng hình thức chuyển khoản:
- Tên tài khoản: Trường đại học Dân lập Hải Phòng.
- Tài khoản số: 117000010227 - Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ngô Quyền.
- Nội dung: Nộp các khoản đóng góp cho sinh viên (ghi rõ họ và tên, mã SV, lớp)
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị