Thông báo số 634 về việc thu học phí và kinh phí đào tạo của các lớp cao học khóa 3 Quản trị kinh doanh, khóa 4 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
9 tháng 8, 2017 bởi
Thông báo số  634 về việc thu học phí và kinh phí đào tạo của các lớp cao học khóa 3 Quản trị kinh doanh, khóa 4 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Administrator


Căn cứ chi phí thực tế 6 tháng đầu năm 2017 và những chi phí tăng 6 tháng cuối năm 2017: Cụ thể là tiền lương tối thiểu vùng đã qua đào tạo tăng từ 3.745.000đ/tháng lên 4.012.500đ/tháng và mức lương cơ sở từ 01/7/2017 tăng từ 1.210.000đ/tháng lên 1.300.000đ/tháng. Hội đồng quản trị lâm thời đã phê duyệt mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018.
- Căn cứ chương trình đào tạo cao học ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp .
- Căn cứ kế hoạch đào tạo đã thực hiện.
Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo thu học phí đợt 2 của học viên lớp cao học khóa 3 ngành Quản trị kinh doanh và khóa 4 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như sau:
1. Mức thu học phí tín chỉ: 1.238.000 đồng/1 tín chỉ
2. Số tiền thu: 12 tín chỉ x 1.238.000 đồng = 14.856.000đồng
3. Thời gian thu: Theo quy định của nhà trường 14/8/2017 đến 14/9/2017.
4. Địa điểm nộp:
a. Bằng tiền mặt tại phòng KHTC tầng 2 nhà G.
b. Học viên có thể nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản:
- Tên tài khoản: Trường đại học Dân lập Hải Phòng.
- Tài khoản số: 117000010227 - Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ngô Quyền.
- Nội dung: Nộp tiền cho học viên (ghi rõ họ và tên, mã học viên, lớp)
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị