Thông báo phòng bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
28 tháng 2, 2018 bởi
Thông báo phòng bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Administrator


I. Đối tượng :

- Các sinh viên ngành Kiến trúc, XDDD & CN đi thực tập tốt nghiệp trong thời gian từ ngày 02/01 – 09/02/2018.

II. Thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 7h45 phút thứ 5 ngày 01/03/2018 sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ.

2. Phòng bảo vệ: A204

KHOA XÂY DỰNG