Thông báo phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
6 tháng 12, 2017 bởi
Thông báo phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng :

 - Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ Ngành Xây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 11/08/2017 đến 17/11/2017.

+ Ngành Kiến Trúc thời gian từ: 11/08/2017 đến 24/11/2017.

II. Thời gian, địa điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

1. Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 8h sáng thứ 6 ngày 08/12/2017 tại phòng A301

2. Ngành Kiến trúc: 8h sáng thứ 6 ngày 08/12/2017tại phòng A302

KHOA XÂY DỰNG