Thông báo phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
27 tháng 9, 2017 bởi
Thông báo phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng :

 -Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ NgànhXây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 09/06/2017 đến 15/09/2017.

+ NgànhKiến Trúc thời gian từ: 09/06/2017 đến 22/09/2017.

II. Thời gian, địa điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

1. Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 8h15 sáng thứ 5 ngày 28/9/2017 tại phòng B302

2. Ngành Kiến trúc: 7h45 sáng thứ 5 ngày 28/9/2017tại phòngB303

KHOA XÂY DỰNG