Thông báo phòng bảo vệ đồ án K10 cho các sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16
20 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo phòng bảo vệ đồ án K10 cho các sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16
Administrator


I. Đối tượng: Các em sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16 đang làm đồ án K10.

II.Thời gian bảo vệ đồ án K10: 8h sáng thứ 5 ngày 22/12/2016.

III. Địa điểm bảo vệ: Phòng A301 và A302.

KHOA XÂY DỰNG