Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
14 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN khóa 16 hệ Đại học

- Các sinh viên khóa trước chưa đi thực tập tốt nghiệp.

II. Thời gian :

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: từ 08/8/2016 đến 17/9/2016.

III. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp:

- Thu báo cáo thực tập TN: Sáng thứ 3 ngày 20/9/2016

- Địa điểm thu báo cáo thực tập TN: Văn phòng khoa Xây Dựng (nộp cho cô Hiền, sđt: 0904019281).

- Sinh viên tải mẫu phiếu nhận xét thực tập qua mẫu : mẫu phiếu nhận xét thực tập

Chú ý: Phiếu nhận xét thực tập gồm có 02 phiếu:

+ 01 phiếu nhận xét của cơ sở thực tập (trong phiếu này cơ sở thực tập phải ghi đầy đủ thông tin nhận xét, ký và đóng dấu của công ty).

+ 01 phiếu nhận xét của giáo viên theo dõi thực tập (trong phiếu này phải có đầy đủ ý kiến nhận xét và chữ ký của giáo viên theo dõi thực tập).

Sau đó các em đóng 2 tờ phiếu nhận xét này vào quyển báo cáo của mình.

- Thời gian báo cáo thực tập: thông báo sau.

Chú ý:

- Các sinh viên phải hoàn thành đủ học phí và các khoản đóng góp trước khi nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu không sẽ không được thu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

- Sinh viên ngành XDDD đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp: khi đi nộp báo cáo thực tập sẽ phải nộp đề tài đồ án tốt nghiệp theo Quy cách như sau:

Nộp quyển bản vẽ (cỡ A3). Ghi rõ họ tên, MSV, Số điện thoại, Tên đề tài.

 Giới hạn công trình: Nhà Khung BTCT, tối thiểu 5 tầng ( không kể tầng hầm)

Bao gồm các bản vẽ sau:

1. Các bản vẽ mặt đứng, mặt bằng kiến trúc các tầng.

2. Mặt cắt ngang .

3. Bản vẽ mặt cắt ngang và số liệu địa chất.

Chúc các em báo cáo thực tập đạt kết quả tốt!

* Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhật trên trang web:

hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Xây Dựng/Thông báo

 

 KHOA XÂY DỰNG