Thông báo nộp báo cáo thực tập công nhân ngành Cầu đường
17 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo nộp báo cáo thực tập công nhân ngành Cầu đường
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập công nhân:

- Sinh viên ngành cầu đường khóa 18 hệ Đại học.

II. Thời gian :

- Thời gian thực tập công nhân: từ 24/10/2017 đến 24/11/2017.

III. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp:

- Thu báo cáo thực tập CN: 14h chiều thứ 2 ngày 27/11/2017.

- Địa điểm thu báo cáo thực tập TN: Văn phòng khoa Xây Dựng (nộp cho cô Hiền, sđt: 0904019281).

- Sinh viên tải mẫu phiếu nhận xét thực tập qua mẫu : mẫu phiếu nhận xét thực tập

Chú ý: Phiếu nhận xét thực tập gồm có 02 phiếu:

+ 01 phiếu nhận xét của cơ sở thực tập (trong phiếu này cơ sở thực tập phải ghi đầy đủ thông tin nhận xét, ký và đóng dấu của công ty).

+ 01 phiếu nhận xét của giáo viên theo dõi thực tập (trong phiếu này phải có đầy đủ ý kiến nhận xét và chữ ký của giáo viên theo dõi thực tập).

Sau đó các em đóng 2 tờ phiếu nhận xét này vào quyển báo cáo của mình.

- Thời gian báo cáo thực tập: thông báo sau.

Chúc các em báo cáo thực tập đạt kết quả tốt!

* Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhật trên trang web:

hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Xây Dựng/Thông báo

 

 KHOA XÂY DỰNG