Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
22 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
Administrator


Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017.
Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau đây đến tiền khen thưởng:
Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính tầng 2 - nhà G.
Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 22/11/2017
Nhận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các buổi chiều thứ bảy không làm việc)
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ khi đến nhận tiền.