Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016
20 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016
Administrator


 Căn cứ quyết định số 954/2016 ngày 14/10/2016 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016. Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau đây đến tiền khen thưởng:
Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính tầng 2 - nhà G.
Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 18/10/2016
Nhận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các buổi chiều thứ bảy không làm việc)
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ khi đến nhận tiền.