Thông báo nhận học bổng tuyển sinh đầu vào của khóa 18, 19, 20 năm học 2017 - 2018
23 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo nhận học bổng tuyển sinh đầu vào của khóa 18, 19, 20 năm học 2017 - 2018
Administrator


Căn cứ quyết định số 878 và 879/2017 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc công nhận sinh viên được tiếp tục nhận học bổng tuyển sinh năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa 18,19 và khóa 20.
Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau đây đến nhận học bổng 10 tháng năm học 2017-2018:
Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính tầng 2 - nhà G.
Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 22/11/2017
Nhận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các buổi chiều thứ bảy không làm việc)
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ khi đến nhận tiền.