Thông báo nhận địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
20 tháng 1, 2017 bởi
Thông báo nhận địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN khóa 9 hệ Liên thông.

- Sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16 hệ Đại học.

II. Thời gian :

- Thời gian thực tập: từ 06/02/2017 đến 18/03/2017.

III. Các vấn đề cần chú ý khi nhận địa điểm đi thực tập tốt nghiệp:

- Các em sinh viên thuộc các đối tượng đi thực tập trên xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp và đề cương thực tập tốt nghiệp qua file đính kèm:

+ Địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.

+ Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành XDDD.

+ Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Kiến trúc.

- Sau khi xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp các em sẽ biết được mình đi thực tập ở địa điểm thực tập nào và giáo viên nào hướng dẫn mình thực tập, các em phải chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn thực tập của mình từ ngày 19/1/2017 - 25/1/2017 (có số điện thoại trong file đính kèm) để các thầy cô hướng dẫn cụ thể và thời gian bắt đầu dẫn các em đến cơ sở thực tập.

Chúc các em thực tập đạt kết quả tốt!

 KHOA XÂY DỰNG