Thông báo mở lớp môn học: Đồ án K1, Đồ án K2, Kiến trúc nhà ở cho các sinh viên ngành Kiến trúc
11 tháng 5, 2017 bởi
Thông báo mở lớp môn học: Đồ án K1, Đồ án K2, Kiến trúc nhà ở cho các sinh viên ngành Kiến trúc
Administrator


I. Đối tượng:

- Các em sinh viên ngành Kiến trúc còn nợ các môn học:

1. Đồ án kiến trúc dân dụng 1

2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2

3. Kiến trúc nhà ở

II. Thời gian mở lớp:

1. Môn Đồ án Kiến trúc dân dụng 1: 5/5/2017 - Giảng viên giảng dạy: ThS. Chu Thị Phương Thảo.

2. Môn Đồ án Kiến trúc dân dụng 2: 8/5/2017 - Giảng viên giảng dạy: ThS. Chu Anh Tú.

3. Môn Kiến trúc nhà ở: 11/5/2017 - Giảng viên giảng dạy: ThS. Nguyễn Thị Nhung - Phòng D202.

III. Hình thức đăng ký:

- Trước khi vào học sinh viên phải đến phòng đào tạo gặp cô Hoàng Thị Minh Hà để đăng ký môn học sau đó đóng tiền môn học mình đăng ký tại Phòng tài vụ, khi đó sinh viên mới chính thức được đưa vào danh sách lớp của môn học mình đăng ký.

KHOA XÂY DỰNG