Thông báo lịch thực tập tốt nghiệp khóa 17 khoa Điện - Điện tử
27 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo lịch thực tập tốt nghiệp khóa 17 khoa Điện - Điện tử
Administrator


Thông báo lịch thực tập tốt nghiệp khóa 17 khoa Điện - Điện tử

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 17 ngành Điện tự động công nghiệp.

2. Thời gian đăng ký: từ 19/12/2016 đến 31/12/2016.

3.Thời gian thực tập: từ 6/2/2017 đến 18/3/2017.

Khoa Điện - Điện tử