Thông báo lịch thu và bảo vệ báo cáo TT đợt 1/2019
19 tháng 2, 2019 bởi
Thông báo lịch thu và bảo vệ báo cáo TT đợt 1/2019
Administrator


Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo lịch thu và bảo vệ báo cáo thực tập đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Thu báo cáo thực tập từ 14h đến 17h thứ 4 ngày 20/2/2019 tại văn phòng khoa tầng 3 nhà G

Sinh viên lưu ý

+ Khoa sẽ không thu BC nếu thiếu chữ ký của giáo viên quản lý thực tập, sai mẫu bìa, phiếu nhận xét thực tập, tên công ty thực tập không đúng theo quyết định, nội dung báo cáo không đúng theo đề cương do đó đề nghị sinh viên cần kiểm tra lại toàn bộ các thông tin trên

+ Tất cả sinh viên nộp sau thời hạn trên được coi là nộp muộn sẽ bi xử lý theo quy định của khoa

2. Bảo vệ báo cáo thực tập tất cả các ngành K, N,M,T từ 14h thứ 5 ngày 21/2/2019 tại các phòng C202,203,204

Khoa Quản trị Kinh doanh