Thông báo lịch bảo vệ tiến độ lần 2 đồ án tốt nghiệp ngành Kiến Trúc
27 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo lịch bảo vệ tiến độ lần 2 đồ án tốt nghiệp ngành Kiến Trúc
Administrator


I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành Kiến trúc khóa 15 và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp thời gian 15 tuần từ 10/10/2016 đến 21/01/2017.

II. Thời gian bảo vệ tiến độ lần 2:  8h ngày 28/12/2016 tại phòng A204.

KHOA XÂY DỰNG