Thông báo lịch bảo vệ tiến độ lần 1 đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Kiến trúc
11 tháng 11, 2016 bởi
Thông báo lịch bảo vệ tiến độ lần 1 đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Kiến trúc
Administrator


I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành Kiến trúc khóa 15 và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp thời gian 15 tuần từ 10/10/2016 đến 21/01/2017

II. Thời gian bảo vệ tiến độ lần 1:  8h ngày 17/11/2016 tại phòng B301

KHOA XÂY DỰNG