Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
7 tháng 2, 2017 bởi
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Đối tượng:

- Các em sinh viên ngành Kiến trúc và Xây dựng dân dụng & Công nghiệp đang làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016.

- Thời gian làm đồ án tốt nghiêp:

+ Ngành Kiến trúc: 10/10/2016 đến 21/01/2017.

+ Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 10/10/2016 đến 14/01/2017.

II. Thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

a. Thời gian bảo vệ : 14/02/2017.

b. Địa điểm: 

+ Ngành Xây Dựng dân dụng & Công nghiệp: C202

+ Ngành Kiến trúc: C203.

Chú ý: 

- Đúng 7h30 sinh viên phải có mặt tại phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

- Sinh viên xem thứ tự bảo vệ dán tại cửa phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

- Ăn mặc: sinh viên nữ mặc áo dài, sinh viên nam mặc áo trắng quần tối màu.

KHOA XÂY DỰNG