Thông báo lịch bảo vệ đồ án khoa Điện_ Điện tử (đợt 2) năm 2016
27 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo lịch bảo vệ đồ án khoa Điện_ Điện tử (đợt 2) năm 2016
Administrator


1. Đối tượng: Sinh viên khóa 15,16 (hệ ĐH) và khóa 9(hệ Liên thông)

2. Thời gian:

- Ngành Điện tử: từ 8h ngày 29/12/16.

- Ngành Điện CN: từ 8h ngày 31/12/16

3. Địa điểm: Phòng D.202 khu giảng đường

Khoa Điện - Điện tử