Thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập TN đợt 2/2018
25 tháng 9, 2018 bởi
Thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập TN đợt 2/2018
Administrator


THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỢT 2 NĂM 2018

1. Ngành Quản trị doanh nghiệp, Marketing: 8h00 sáng thứ 5 (27/09/2018) tại Phòng D201

2. Ngành Kế toán – kiểm toán: 7h30 sáng thứ 6 (28/09/2018) tại phòng A204 và A205

3. Ngành Tài chính ngân hàng: 8h00 sáng thứ 6 (28/09/2018) tại phòng D201

Đề nghị Sinh viên các ngành đi bảo vệ báo cáo đầy đủ, đúng giờ. Trang phục lịch sự, đeo thẻ sinh viên.