Thông báo khám sức khỏe sinh viên khóa 21
13 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo khám sức khỏe sinh viên khóa 21
Administrator


THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 21

 

Để hoàn chỉnh hồ sơ nhập học theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 21 theo kế hoạch như sau:

- Thời gian: Chiều thứ 5 ngày 16/11/2017 và chiều thứ 6 ngày 17/11/2017

( bắt đầu khám từ 14h – 17h )

1. Lớp QT2101N + XD21 + MT21 + VH21 (Thầy Sơn phụ trách) – Khámvào chiều thứ 5 ( ngày 16/11/2017).

2. Lớp QT21K + QT21T (Thầy Hùng phụ trách) – Khám vào chiều thứ 5 ( ngày 16/11/2017).

3. Lớp CT21 + ĐT21 (Cô Huyền phụ trách) – Khám vào chiều thứ 6 ( ngày 17/11/2017).

4. Lớp NA2101A + NA2101T + NA2101N (Cô Thùy phụ trách) khám vào chiều thứ 6 ( ngày 17/11/2017 )

- Địa điểm: Tại bệnh viện đa khoa Lê Chân – Số 169 Phố Tô Hiệu Hải Phòng

- Sinh viên đến địa điểm trên, nhận phiếu khám sức khỏe tại bàn tiếp đón ngay cổng bệnh viện đi vào, sau đó sinh viên đi khám đầy đủ các chuyên khoa theo hướng dẫn, sau khi khám xong nộp lại hồ sơ tại bàn tiếp đón trên.

- Đề nghị các cán bộ lớp thông báo tới sinh viên của lớp mình đi khám sức khỏe theo đúng thời gian qui định.

PHÒNG Y T

 

Ghi chú : Sinh viên không phải nộp tiền khám sức khỏe, nhưng nếu sau thời gian trên sinh viên không khám, sẽ phải tự túc kinh phí khám và nộp hồ sơ sức khỏe về Phòng y tế trước ngày 30/11/2017.