Thông báo khắc phục xong sự cố mạng khu KSSV
31 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo khắc phục xong sự cố mạng khu KSSV
Administrator


Sự cố đứt cáp quang kết nối giữa hai khu Giảng đường và Khách sạn sinh viên do ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 đã được khắc phục xong lúc 15h25 ngày 29/8/2016. Sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Khách sạn Sinh viên đã có thể truy cập mạng bình thường.

Quản trị mạng trân trọng thông báo!