Thông báo kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành XDDD & CN và Kiến Trúc
12 tháng 1, 2017 bởi
Thông báo kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành XDDD & CN và Kiến Trúc
Administrator


I. Đối tượng thực hiện:

 -Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ NgànhXây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 10/10/2016 – 14/01/2017

+ NgànhKiến Trúc thời gian từ: 10/10/2016 – 21/01/2017.

II. Kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp:

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thu bìa đồ án TN

8h – 11h ngày 19/01/2017

VP khoa XD

(Cô Hiền: 0904.019.281)

SV họp chuẩn bị bảo vệ ĐATN và

 Trả bìa đồ án để SV đóng quyển

9h ngày 23/01/2017

A204

(Cô Hiền: 0904.019.281)

Thu ĐATN

8h – 11h ngày 06/02/2017

VP khoa XD

(Cô Hiền: 0904.019.281)

Chấm phản biện

Ngày 07, 08/02/2017

Bảo vệ

Sẽ thông báo sau

Chú ý:

1. Các em sinh viên tải mẫu bìa đồ án tốt nghiệp trong các file đính kèm sau :

Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Xây Dựng Dân Dụng

Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Kiến Trúc

Trước khi nộp các em phải ghi đầy đủ các thông tin trong phần Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp và Cán bộ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thông tin khác trong đó, rồi ký tên và xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn rồi nộp lại cho Khoa.

Các em sinh viên ngành Kiến Trúc khi in mẫu bìa đồ án tốt nghiệp: các em in trang 1, 2 giấy A3, in trang 3 và 4 vào cùng 1 mặt của tờ giấy A3, in trang 5 vào một nửa của tờ giấy A3.

2. Các em sinh viên xem các quy định trình bày đồ án tốt nghiệp trong các file hướng dẫn sau:

Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp

Mẫu khung tên bản vẽ

4.Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản học phí và đóng góp với Nhà trường trước khi nộp đồ án tốt nghiệp (nếu không sẽ không được thu đồ án TN)

KHOA XÂY DỰNG