Thông báo kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp, đợt 1/2019
5 tháng 3, 2019 bởi
Thông báo kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp, đợt 1/2019
Administrator


I. Đối tượng thực hiện:

 -Các sinh viên đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp:

+ NgànhXây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 18/03/2019 đến 07/06/2019.

+ NgànhKiến Trúc thời gian từ: 18/03/2019 đến 07/06/2019.

+ NgànhXây dựng Cầu đường: thời gian từ 18/03/2019 đến 07/06/2019.

II. Kế hoạch chuẩn bị và làm đồ án tốt nghiệp:

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Đăng ký làm đồ án TN

Từ ngày 05/03/2019

Phòng Đào tạo

Thu đăng ký đồ án TN (Bản vẽ kiến trúc công trình, và Trụ địa chất nơi xây dựng CT, khổ A3)

14h – 16h chiều thứ 4

 ngày 13/03/2019

VP khoa XD

(Thầy Duẩn: 0945.092.348)

Giao ĐATN

ngày 18/03/2019

Phòng Đào tạo

Thời gian làm ĐATN

14 Tuần kể từ ngày 18/03/2019 đến ngày 07/06/2019

 
 

 Danh sách sinh viên và giáo viên hướng dẫn

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Thầy Duẩn (SĐT: 0945.092348)