Thông báo kế hoạch đi Thực tập Địa chất công trình năm 2017
22 tháng 6, 2017 bởi
Thông báo kế hoạch đi Thực tập Địa chất công trình năm 2017
Administrator


1. Đối tượng: 

- 27 sinh viên lớp XD1901D

- Các em sinh viên đã học môn lý thuyết Địa chất công trình nhưng còn nợ môn hoặc chưa đi thực tập địa chất công trình

2. Địa điểm và thời gian sinh viên tập trung để đi thực tập địa chất công trình:

Địa điểm

tập trung khi đi

Thời gian

tập trung đi thực tập

Phương tiện đi

Khách sạn sinh viên trường Đại học dân lập Hải Phòng

15 giờ, thứ 4, ngày 28/06/2017

Ô tô (nhà trường đưa đón)

3. Địa điểm thực tập :

Sinh viên đi thực tập theo lộ trình (tại huyện Kinh Môn – Hải Dương) và thăm quan thực tập tại các cơ sở như: công ty sản xuất vật liệu xây dựng HD, nhà máy sản xuất xi măng Hoàng Thạch, Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp DLH.

4. Thời gian thực tập, thời gian viết báo cáo và bảo vệ thực tập:

Lớp

Thời gian thực tập

Thời gian

viết báo cáo

Thời gian bảo vệ báo cáo TT

Lớp 1

28/06/2017- 02/07/2017

03/07/2017 - 20/07/2017

25/07/2017

 KHOA XÂY DỰNG