Thông báo kế hoạch bảo vệ tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 cho sinh viên ngành kiến trúc
20 tháng 12, 2018 bởi
Thông báo kế hoạch bảo vệ tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 cho sinh viên ngành kiến trúc
Administrator


I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành Kiến trúc đang làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2018, thời gian từ 15/10/2018 đến 25/01/2019

II. Thời gian bảo vệ tiến độ: 

- Thời gian bảo vệ tiến độ đồ án tốt nghiệp: 8h sáng thứ 2 ngày 24/12/2018

III. Địa điểm bảo vệ tiến độ: Phòng B305 - Khu giảng đường trường ĐHDL Hải Phòng

KHOA XÂY DỰNG