Thông báo địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
4 tháng 1, 2018 bởi
Thông báo địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN và Kiến trúc đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp.

II. Thời gian :

- Thời gian thực tập: từ ngày 02/01 – 09/02/2018.

III. Các vấn đề cần chú ý khi nhận địa điểm đi thực tập tốt nghiệp:

- Các em sinh viên thuộc các đối tượng đi thực tập trên xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp và đề cương thực tập tốt nghiệp qua file đính kèm:

+ Địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.

+ Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành XDDD.

+ Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Kiến trúc.

- Sau khi xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp các em sẽ biết được mình đi thực tập ở địa điểm thực tập nào và giáo viên nào hướng dẫn mình thực tập, các em phải chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn thực tập của mình (có số điện thoại trong file đính kèm) để các thầy cô hướng dẫn cụ thể và thời gian bắt đầu dẫn các em đến cơ sở thực tập.

Chúc các em thực tập đạt kết quả tốt!

 

 KHOA XÂY DỰNG