Thông báo danh sách sinh viên và địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
4 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo danh sách sinh viên và địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN khóa 13, 14, 15, 16 hệ Đại học.

II. Thời gian :

- Thời gian thực tập: từ 08/08/2016 đến 17/09/2016

III. Các vấn đề cần chú ý khi nhận địa điểm đi thực tập tốt nghiệp:

- Các em sinh viên thuộc các đối tượng đi thực tập trên xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp và đề cương thực tập tốt nghiệp qua file đính kèm: Địa điểm thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

- Sau khi xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp các em sẽ biết được mình đi thực tập ở địa điểm thực tập nào và giáo viên nào hướng dẫn mình thực tập, các em phải chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn thực tập của mình từ ngày 05/8/2016 - 06/2/2016 (có số điện thoại trong file đính kèm) để các thầy cô hướng dẫn cụ thể và thời gian bắt đầu dẫn các em đến cơ sở thực tập.

Chúc các em thực tập đạt kết quả tốt!

* Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhật trên trang web:

hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Xây Dựng/Thông báo

 

 KHOA XÂY DỰNG