Thông báo chương trình Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017
26 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo chương trình Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017
Administrator


Khoa Quản trị kinh doanh thông báo tới tất cả sinh viên khóa 17 các ngành Kế toán kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng về chương trình thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017:

- Thời gian: 8h00 - Thứ ba - Ngày 11/10/2016
- Địa điểm:Hội trường F301 - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
- Đề nghị tất cả sinh viên phải đi dự đầy đủ.
KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH
 THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG NĂM 2017 TẠI ĐHDL HẢI PHÒNG
TT
Thời gian
Nội dung
Đơn vị thực hiện
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
1
7:30 - 08:00
Tập trung sinh viên, ổn định chỗ ngồi
Sacombank
2
08:00 - 08:10
Giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do & bắt đầu chương trình
Sacombank
3
08:10 - 08:15
Đại diện BGH ĐHDL Hải Phòng phát biểu
BGH Nhà trường
4
08:15 - 08:25
Tặng hoa cho BGH nhà trường
Sacombank
5
08:25 - 08:30
Đại diện Sacombank (VPKV hoặc BGĐ CN) phát biểu
Sacombank
6
08:30 - 09:15
Giới thiệu nội dung Chương trình TTVTN Sacombank 2017
Sacombank
PHẦN 2: TƯ VẤN & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
1
09:15 - 09:45
+ Ngân hàng Sacombank: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho Sinh viên và giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình TTVTN Sacombank 2017
+ Đại diện nhà trường (Nếu có): Tư vấn, giải đáp các nội dung liên quan đến quá trình thực tập của sinh viên
Sacombank
Đại diện nhà trường (nếu có)
PHẦN 3: BẾ MẠC CHƯƠNG TRÌNH
Khoa Quản trị kinh doanh