Thông báo chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
26 tháng 7, 2017 bởi
Thông báo chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Administrator


Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 xem thông báo chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp

Tại đây.

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/Thong bao chuan bi cong tac thuc tap TN.doc