THÔNG BÁO
2 tháng 1, 2018 bởi
THÔNG BÁO
Administrator


Kính mời tất cả các thầy cô theo dõi sinh viên TTTN và các em sinh viên đã đăng ký Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đến tham dự lễ giao nhiệm vụ TT.

Thời gian: 9h30 thứ 4 ngày 03/01/2018 

Địa điểm: hội trường F301 

 

Khoa QTKD