Thời gian, địa điểm bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 Khoa QTKD
21 tháng 3, 2017 bởi
Thời gian, địa điểm bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 Khoa QTKD
Administrator


Bảo vệ báo cáo thực tập từ 8h00, thứ 5 ngày 23/3/2017 tại tầng 4 nhà C Khu giảng đường