Thi cải thiện điểm
28 tháng 12, 2017 bởi
Thi cải thiện điểm
Administrator


Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Phòng Đào tạo tiếp tục cho phép sinh viên được đăng ký thi cải thiện điểm các môn học trong đợt thi lại học kỳ 1 (2017 - 2018):

1. Chỉ được đăng ký thi cải thiện điểm các môn mà SV mới thi 1 lần và môn đó có trong Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

2. SV tự xem lịch thi lại và đăng ký trước buổi thi tối thiểu 2 ngày .

3. Đơn xin thi cải thiện điểm tại phòng Đào tạo, điền đầy đủ thông tin nộp Phòng Đào tạo từ Thứ 3, ngày 2/1/2018

4. Nộp lệ phí thi tại phòng Kế hoạch tài chính (Tầng 2 nhà G).

5. Trường hợp không được đăng ký: Môn trùng lịch với môn phải thi lại; môn có điểm thi 1 từ 8 điểm trở lên.

Đề nghị sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm thực hiện theo đúng quy trình đăng ký và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về các thông tin đăng ký của bản thân.