Seminar Khoa Công nghệ Thông tin tuần 15 - 20/12/2022
23 tháng 12, 2021 bởi
Seminar Khoa Công nghệ Thông tin tuần 15 - 20/12/2022
Trịnh Trung Thành


SEMINAR KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUẦN 15-20/11/2021

Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng kính mời Thầy/Cô và  Các bạn sinh viên tới dự buổi seminar của Khoa 

- Thời gian: 13h30 đến 17h, thứ 5, ngày 23/12/2021

- Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT , tầng 2, Nhà G.