Seminar Khoa Công nghệ Thông tin tuần 06 - 11/12/2021
9 tháng 12, 2021 bởi
Seminar Khoa Công nghệ Thông tin tuần 06 - 11/12/2021
Trịnh Trung Thành


SEMINAR KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUẦN 06-11/12/2021


Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng kính mời Thầy/Cô và  Các bạn sinh viên tới dự buổi seminar của Khoa 

- Thời gian: 14h đến 17h , thứ 5, ngày 09/12/2021

- Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT , tầng 2, Nhà G.


Nội dung:

STT

Tên seminar

Người trình bày


Kỹ thuật nhập điểm cho các bài đánh giá trong Phiếu điểm học phần AUN-QA HPU

Ths. Vũ Anh Hùng

Phương pháp cập nhật thông tin sinh viên trong Phiếu điểm học phần AUN-QA HPU


1. Lập trình PHP thao tác với tệp tin Word

TS. Đỗ Văn Chiểu

2. Xây dựng ứng dụng quản lý biểu mẫu tự điền định dạng Word

3. Xây dựng hệ thống khai báo y tế cho Học sinh/Sinh viên - Phần 1. Quản lý thông tin học sinh/Sinh viên 

4. Xây dựng hệ thống khai báo y tế cho Học sinh/Sinh viên - Phần 2. Mô-đun khai báo y tế cho học sinh/sinh viên và thống kê khai báo.