Seminar khoa công nghệ thông tin
Tuần 11 - 16/10/2021
15 tháng 10, 2021 bởi
Seminar khoa công nghệ thông tin
Trịnh Trung Thành


Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng kính mời Thầy/Cô và  Các bạn sinh viên tới dự buổi seminar của Khoa 

- Thời gian: 13h30 đến 16h, thứ 5, ngày 14/10/2021

- Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT , tầng 2, Nhà G.