Quy định làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
13 tháng 6, 2017 bởi
Quy định làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Administrator


Các em sinh viên em quy định làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 của các ngành : Xây dựng dân dụng & Công nghiệp, Kiến trúc trong các file đính kèm sau:

1. Quy định làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 ngành XDDD & CN

2. Quy định làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 ngành KIến trúc.

KHOA XÂY DỰNG