Quy định làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp đợt 1 năm 2017
10 tháng 4, 2017 bởi
Quy định làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


I. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 07/04/2017 đến 14/07/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

07/04/2017 - 02/06/2017

2

Thi công

45%

6 tuần

03/06/2017 - 14/07/2017

II. Kết cấu đồ án gồm 2 phần:

1.Phần Kiến trúc+Kết cấu: 55% (Do giảng viên hướng dẫn kết cấu đảm nhiệm).

Trong đó:

Về Kiến trúc: Sinh viên vẽ lại các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình;

Về Kết cấu: Sinh viên thiết kế 1 khung ngang, 1 sàn tầng điển hình hoặc (1 cầu thang bộ) và 1 móng.

2.Phần Thi công: 45% (Do giảng viên dạy môn thi công đảm nhiệm).

Nội dung: Sinh viên lập biện pháp thi công phần khung, phần sàn hoặc 1 cầu thang bộ,1 móng, lập tiến độ và tổng mặt bằng thi công.

+ Quy cách trình bày thuyết minh đồ án:

- Đồ án được trình bày trên giấy A4, tối đa 150 trang.

- Ngoài cùng là bìa cứng mầu xanh có mẫu sẵn

- Tờ 1 là bìa (có mẫu - bìa 1)

- Tiếp theo là 5 tờ còn lại (có mẫu hướng dẫn)

- Tiếp theo là mục lục

- Tiếp theo là lời cảm ơn

- Tiếp theo mới đến nội dung của đồ án

- Kiểu chữ VnTime (hay Times New Roman), 13-14 pt.

- Cách dòng 1,3 đến 1,5 line.

- Lề: Trên 2 - 2,5 cm, dưới 2 - 2,5 cm, trái 3 cm, phải 1,5 - 2 cm.

+ Quy cách trình bày các bản vẽ đồ án:

- Đồ án được vẽ trên giấy A1, bản vẽ Tiến độ thi công vẽ trên khổ giấy A­0.

- Kích thước khung tên trên các bản vẽ: 140x32mm.

- Độ đậm nhạt của nét vẽ: Nét bao 0,5b, thép đai 1b, thép dọc chịu lực 1,5b.

KHOA XÂY DỰNG