Phòng thi lại ngày 17.01.2017
16 tháng 1, 2017 bởi
Phòng thi lại ngày 17.01.2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016-2017 ngày 17.01.2017, SVxem chi tiết trong file đính kèm ""Phòng thi lại ngày 17.01.2017""

Sinh viên có nguyện vọng thi cải thiện điểm, xuống mua Đơn “Cải thiện điểm” tại phòng F101A, điền đầy đủ thông tin và nộp về cho cô Hoàng Thị Minh Hà tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.