Phân công giáo viên quản lý thực tâp khoa QTKD
20 tháng 12, 2018 bởi
Phân công giáo viên quản lý thực tâp khoa QTKD
Administrator


Các em sinh viên khoa QTKD khi đi thực tập cần lưu ý:

- Xem kế hoạch thực tập và đê cương thực tập theo từng ngành đã được cập nhật ở những thông báo trước

- Kiểm tra lại tên công ty đăng ký thực tập (nếu có sai sót thông báo lại khoa để chỉnh sửa) và liên hệ với giáo viên quản lý thực tập từng ngành theo danh sách sau:

+ Ngành K

+ Ngành N

+ Ngành T

+ Ngành M

- Đóng đầy đủ các khoản học phí theo quy định của nhà trường trước khi đi thực tập

- Những sinh viên cần có quyết định đi thực tập riêng ( theo yêu cầu của đơn vị thực tập, còn đơn vị không yêu cầu thì thôi), liên hệ với cô Thảo, số đt 0982.040824

Khoa QTKD