Phân công giáo viên quản lý thực tập
13 tháng 8, 2019 bởi
Phân công giáo viên quản lý thực tập
Administrator


Khoa QTKD thông báo danh sách phân công giáo viên quản lý thực tập các ngành K, N,T,M đợt 2 năm 2019

Xem tại đây

Thời gian thực tập được tính từ ngày 12/8/2019 đến ngày 21/9/2019

Đề nghị các em sinh viên liên hệ ngay với giáo viên quản lý thực tập (thời hạn thay đổi đơn vị thực tập hết ngày 18/8/2019)

Khoa QTKD