Phân công giáo viên hướng dẫn đợt 2 năm 2019
9 tháng 7, 2019 bởi
Phân công giáo viên hướng dẫn đợt 2 năm 2019
Administrator


Khoa QTKD thông báo danh sách giáo viên hướng dẫn đợt 2 năm 2019, đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách này liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn, thời gian bắt đầu hướng dẫn từ 8/7/2019

Xem tại đây

Khoa QTKD