Nộp hồ sơ còn thiếu
8 tháng 5, 2018 bởi
Nộp hồ sơ còn thiếu
Administrator


Để kiểm tra, đối chiếu, hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Đào tạo yêu cầu các sinh viên đại học khóa 21, nộp bằng tốt nghiệp phổ thông trung học chính (kèm 01 bản phô tô công chứng) và các giấy tờ nhập học còn thiếu về phòng Đào tạo. Các sinh viên đại học khoá 21, liên thông đại học khoá 11 còn thiếu giấy tờ trong hồ sơ nhập học cần nộp đầy đủ giấy tờ còn thiếu đúng thời hạn quy định.

Sau ngày 18/05/2018, nếu sinh viên chưa hoàn chỉnh hồ sơ phải tự chịu trách nhiệm.

Lịch thu giấy tờ như sau:

Ngày

Sáng

Chiều

14/05/2018

CT2101M, CT2101C, CT2101T

MT2101, ĐC2101

15/05/2018

 QT2101K

QT2101N, QT2101T

16/05/2018

VH2101

NA2101, XD2101D

17/05/2018

NA2101A

NA2101N

18/05/2018

NA2101T, PL2011

Lớp văn bằng 2

Lưu ý: Khi nộp giấy tờ sinh viên mang theo “Phiếu thu hồ sơ nhập học” để cán bộ quản lý hồ sơ ký xác nhận những giấy tờ sinh viên đã nộp.