Nộp bằng tốt nghiệp và giấy tờ, hồ sơ liên quan
22 tháng 4, 2017 bởi
Nộp bằng tốt nghiệp và giấy tờ, hồ sơ liên quan
Administrator


Để kiểm tra, đối chiếu, hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Đào tạo yêu cầu các sinh viên đại học khóa 20, cao đẳng khóa 13 nộp bằng tốt nghiệp phổ thông trung học chính (kèm 01 bản phô tô công chứng) và các giấy tờ nhập học còn thiếu về phòng Đào tạo. Các sinh viên đại học khoá 20, cao đẳng khoá 13 và liên thông đại học khoá 10 còn thiếu giấy tờ trong hồ sơ nhập học cần nộp đầy đủ giấy tờ còn thiếu đúng thời hạn quy định.

Sau ngày 19/05/2017, nếu sinh viên chưa hoàn chỉnh hồ sơ phải tự chịu trách nhiệm. Lịch thu giấy tờ như sau:

Ngày

Sáng

Chiều

08/05/2017

CT2001M, CT2001C

MT2001, ĐC2001

09/05/2017

 QT2001K, QT2002K

QT2001N, QT2001T

10/05/2017

DL2001, , CT2001T

NA2001, XD2001D

11/05/2017

QT2001M

VHC1301, CTC1301

12/05/2017

CTL1001, QTL1001K

DCL1001, XDL1001

 

Lưu ý: Khi nộp giấy tờ sinh viên mang theo “Phiếu thu hồ sơ nhập học” để cán bộ quản lý hồ sơ ký xác nhận những giấy tờ sinh viên đã nộp.